Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Johannes 7:38

 

 

Wij zijn een kerkgenootschap dat de Bijbel als uitgangspunt heeft, zie onder: wij geloven

Elke zaterdag om 18.00 uur samenkomst 

                                                                

             Afbeeldingsresultaat voor afbeelding hart  Je Huwelijk verfrissen?  Zie nieuws.

 

 

 Wist U:    Dat de geboorte van Jezus de start was van onze redding? Hoe?

Neem contact met ons op. Wacht niet, uw leven is soms eerder voorbij als u denkt. 

 

 Bible App Icon

Bijbelvers van de week:

Romeinen12:19 Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: mij komt de wraak toe,  Ik zal het vergelden, zegt de Heere.