Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Johannes 7:38

 

 

Wij zijn een kerkgenootschap dat de Bijbel als uitgangspunt heeft, zie onder: wij geloven

Elke zaterdag om 18.00 uur samenkomst 

                                                                

 

 

 Wist U:    Dat de aanname van Jezus in je hart je verjongt? Hoe?

Neem contact met ons op. Wacht niet, uw leven is soms eerder voorbij als u denkt. 

 

 Bible App Icon

Bijbelvers van de week:

 Matteus 5:22 

Maar Ik zeg u: Al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt: Raka! zal schuldig bevonden worden door de Raad; maar al wie zegt: Dwaas! die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur.