Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Johannes 7:38

 

 

Wij zijn een kerkgenootschap dat de Bijbel als uitgangspunt heeft, zie onder: wij geloven

Elke zaterdag om 18.00 uur samenkomst 

                                                                

                                                     Afbeeldingsresultaat voor lente

 

 Wist U:    Dat de aanname van Jezus in je hart je verjongt?

Ook zin in een nieuwe lente ?  Hoe?

Neem contact met ons op. Wacht niet, uw leven is soms eerder voorbij als u denkt. 

 

                                                                           Bible App Icon

                                                 Bijbelvers van de week:

1 Petrus 5:5 Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig;  en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed,  want God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade.