Uw gift en de belastingdienst

Wij danken u voor uw verbondenheid en vertrouwen in het werk dat vanuit de Evangelische Gemeente Doxa wordt gedaan voor het Evangelie van Jezus Christus.

De Evangelische Gemeente is een kerkgenootschap die voor financiële ondersteuning volledig is aangewezen op giften van deelnemers aan de gemeente en van vrienden en gelijkgestemden.

De Evangelische Gemeente Doxa is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor zijn alle giften binnen de fiscale regels aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Hieronder vindt u alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van de Evangelische Gemeente Doxa, zoals ook wettelijk voorgeschreven. 

 

Dit is te zien op: www.belastingdienst.nl.

 

Mogelijkheden:

 

Gewone gift

Bij gewone giften geldt een drempelbedrag en een maximum aan wat aftrekbaar is. Het drempelbedrag is 1% van uw inkomen en het maximum aan aftrekbare giften is 10% van uw drempelinkomen.

 

Periodieke gift

Een periodieke gift kan aantrekkelijker zijn, omdat deze volledig aftrekbaar is. Op de pagina 'periodieke giften' leggen wij u uit hoe dat werkt.

U kunt uw gift storten op

Rekeningnummer NL59 RABO 0114 5860 63 t.n.v.   Evangelische Gemeente Doxa

 

Algemeen

 

IBAN: NL59 RABO 0114586063

RSIN-Fiscaal nummer 820253145

 

Instelling: Kerkgenootschap Evangelische Gemeente Doxa

Vestigingsplaats: Horst aan de Maas

KVK: 14108361

Website:www.doxa-info.nl

 

Contactgegevens

 

Volle Evangelische Gemeente Doxa

Hertog Arnoldlaan 4

5961 TA Horst aan de Maas

 

Via e-mail

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Via telefoon

O77 - 3983430

 

Verslag activiteiten

 

De oudsten hebben de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk deelnemers aan de gemeente in te schakelen bij het plaatselijk werk. De activiteiten van onze gemeente kunt u vinden op deze website.

 

Doelstelling, beleidsplan

 

De gemeente stelt zich ten doel door het verkondigen van Gods Woord, mensen te brengen tot geloof in Jezus Christus en tot het beleven van gemeenschap met Hem en in Hem  met elkaar.

 

De gemeente tracht haar doel te bereiken door:

 

            .. Het houden van samenkomsten

 

             ..Prediking van het evangelie

 

            .. Jeugd- en kinderwerk

 

            .. Het houden van bijbelstudiekringen

 

             ..Het houden van gebedskringen

 

            .. Het geven van godsdienstonderwijs

 

            .. Het verlenen van pastorale zorg

 

             ..Alle andere wettige en passende middelen

 

Beloningsbeleid

 

Deelnemers aan de gemeente (inclusief de leiding van de gemeente) ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

Geldmiddelen

 

De geldmiddelen van de gemeente bestaan uit: bijdragen van de deelnemers, erfstellingen, legaten, giften en overige baten.

 

Financiële verantwoording 2017

 

Giften                         22.016,87       Uitgaven      

                                                          Zending                                           10.440,00

                                                          Huur                                                  2.400,00

                                                          Huishoudelijke kosten                      2.970,56

                                                          Verleende diensten                           6.000,00

                                                       

                                     

                                     

                                     

Totaal inkomsten     19.355,36                                Totaal uitgaven         21.810,56

                                                          

De voordelen voor een ANBI:

 

Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.

 

Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.

 

 

Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.